• استخدام نیوز

کاربر عزیز،
به وبسایت استخدام نیوز خوش آمدید

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  
برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید
  داوطلبان گرامی: قبل از ثبت نام توجه گردد که پذیرش نیروهای مورد نیاز از میان متقاضیان بومی (شهرستان یا روستای مورد تقاضا) به صورت صد در صد انجام خواهد گرفت .

   آخرین مهلت:1391/9/11

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد    89 نفر را با توجه به مصوبه جلسه هیات امنا مورخه 27/04/90 و شیوه نامه مصوب هیات رئیسه دانشگاه و اصلاحیه های بعدی آن با شرایط زیر از طریق آزمون کتبی پس از طی مراحل گزینش  به صورت قراردادکار معین موضوع تبصره 3 و 4 ماده 2 آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هئیت علمی دانشگاه ها  با شرایط ذیل به کارگیرد این نوع به کارگیری هیچ گونه تعهدی برای استخدام افراد نخواهد داشت.

 1-شرایط عمومی قراردادکار معین

1/1-تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور


2/1-تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران


3/1- - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی


4/1-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم(ویژه برادران)


5/1-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر


6/1-عدم سابقه محکومیت جزائی موثر


7/1-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام وظایف رشته شغلی که پذیرفته می گردد .  


8/1-نداشتن منع بکار گیری در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی


9/1-داوطلبان نباید مستخدم رسمی،ثابت و پیمانی دستگاههای دولتی و یا باز خرید خدمت باشند.


1/10- کارمندان قرارداد معین  دانشگاه و سایر دستگاههای دولتی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت . نیروهای طرح پزشک خانواده شاغل در دانشگاه در صورت تمایل می توانند در آزمون شرکت نمایند .


 2-شرایط اختصاصی قرارداد معین

1/2-داشتن حداقل 18 سال و  حداکثر 32 سال برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و حداکثر35سال سن برای دارندگان سایر مدارک  دانشگاهی تا تاریخ آخرین روز مهلت ثبت نام درج شده در آگهی منتشر  شده.


تبصره – موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبرتا5سال به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد


 الف) داوطلبانی که در جبهه های نبردحق علیه باطل(از تاریخ 31/6/1359لغایت 29/5/1367)به طور داوطلبانه خدمت نموده اند،به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.

 ب)افراد خانواده معظم شهدا ،آزادگان ،مفقود الاثر هاو جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل:همسر،فرزندان،پدر،مادر،خواهر و برادر تا میزان 5 سال.

 ج)آزادگان از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

 د) مدت زمان خدمت مقدس سربازی به حداکثر سن اضافه می گردد.

2/2- افراد بومی به كسانی اطلاق می گرددكه دارای شرایط ذیل باشد.:


 الف) محل تولد داوطلب در شهرستان رشته محل مورد تقاضا باشد در صورتی که رشته شغلی در روستا باشد بایست محل تولد داوطلب در روستای مذکور باشد و حداقل به مدت یکسال تا تاریخ آخرین روز مهلت ثبت نام در روستای مذکور سکونت دائم داشته  باشد .

 ب) دو مقطع از سه مقطع  تحصیلی (ابتدایی- راهنمایی- متوسطه) را در شهرستان رشته محل مورد تقاضا گذرانده باشد. در صورتی که رشته شغلی خواسته شده در مراکز روستایی باشد جهت استفاده از این بند بایست دو مقطع در روستای ذکر شده  باشد و حداقل به مدت یکسال تا تاریخ آخرین روز مهلت ثبت نام در روستای مذکور سکونت دائم داشته  باشد .

 ج) – فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم از ابتدایی ، راهنمایی ،

دبرستان ) با شهرستان رشته محل مورد تقاضا یا روستای ذکر شده یکی باشد بومی تلقی می گردد .


  د) - داوطلبان غیر بومی كه با افراد بومی شهرستان رشته محل مورد تقا ضا  یا با افراد بومی ساکن روستا های ذکر  شده ازدواج نموده باشند ،. در صورتی که  حداقل به مدت یکسال تا تاریخ آخرین روز مهلت ثبت نام از تاریخ ( 11/09/ 91لغایت 11/09/91)د ر روستای مذکور سکونت دائم داشته و یکسال از تاریخ عقد انها تا تاریخ مذکور گذشته باشد . به شرط ارائه مدارك لازم بومی تلقی می گردند .

 و) در صورت نداشتن هیچکدام از شرایط فوق ،  جهت افراد ساکن  استان کهگیلویه و بویر احمد که  تا آخرین روز مهلت ثبت نام در شهرستان مورد تقاضا خود و خانواده آنان 5 سال سکونت دائم داشته باشند (از تاریخ 11/09/86 لغایت 11/09/91)، به شرط ارائه گواهی معتبر بومی آن منطقه محسوب می گردند .  این بند شامل رشته محل های مراکز روستایی نمی باشد . ( لازم به توضیح است گروه تحقیق این دانشگاه با بررسی های دقیق و کارشناسی شده جهت صحت و سقم گواهی اینگونه افراد اقدام قانونی خواهد نمود  .  لازم است افراد نشانی دقیق با تاریخ سکونت خانواده خود ،  یا گواهی اشتغال والدین  یا هر نوع گواهی که سکونت شما را در 5سال اخیر در شهرستان رشته محل مورد تقاضا را اثبات نماید .

 ف) جهت اعمال سهمیه بومی برای داوطلبان جدیدترین تقسیمات کشوری تا آخرین روز  مهلت ثبت نام ملحوظ می گردد .

گ) انتخاب افراد پس از کسر سهمیه ی 5 درصد ایثارگران و 3 درصد معلولین صرفا از بین داوطلبان بومی واجد شرایط (شهرستان یا روستای  مورد تقاضا) انجام خواهد گرفت. درصورتی که ظرفیت مورد نیاز در هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی شهرستان  تکمیل نگردد پذیرش از میان داوطلبان واجد شرایط بومی استانی انتخاب می گردد.در صورتی که ظرفیت مورد نیاز از میان داوطلبان واجد شرایط بومی روستایی تکمیل نگردد از متقاضیان بومی شهرستان متبوع انجام خواهد گرفت .


 2/3 موارد وشرایط آزمون

 الف) آزمون كتبی جهت کلیه رشته های شغلی  به صورت عمومی و در خصوص رشته شغلی متصدی رایانه ، حسابداری ، فوریت های پزشکی و اپراتور 115  علاوه بر آزمون عمومی ، آزمون تخصصی نیز برگزار می گردد .

 ب)آزمون رشته شغلی نگهبانی و کارشناس تربیت بدنی علاوه بر آزمون عمومی ، آزمون عملی نیز خواهد داشت.

 موارد امتیاز آور  : ارائه گواهی  فرزند ان  كارمندان شاغل  و بازنشسته  دانشگاه  علوم پزشکی یاسوج5 امتیاز  که به نمره عمومی و در برخی رشته ها ی شغلی که آزمون اختصاصی دارند به مجموع نمرات عمومی و اختصاصی اضافه می گردد .

ج) ملاك محاسبه سن ، مدرك تحصیلی، پایان طرح ‘ اخذ گواهینامه رانندگی،تاریخ عقد، کارت پایان خدمت  آخرین روز مهلت ثبت نام قید شده در آگهی میباشد.


 د) بلامانع بودن شركت دانشجویان در آزمون و مختار بودن دانشگاه در اعمال مدرك تحصیلی اخذ شده آتی آنها

 ه) داوطلبانی که طرح آنها اجباری میباشد به شرط داشتن پایان طرح تا آخرین روز مهلت ثبت نام اجازه شرکت در آزمون را دارند .

 و)رشته های كه طرح آنها اختیاری میباشد و هم اكنون در حال گذراندن طرح می باشند یا تاكنون شروع به طرح ننموده اند می توانند  در آزمون شركت نمایند.

 ز)  سپردن تعهد محضری مبنی بر خدمت در رشته محل مورد تقاضا وعدم تقاضای انتقال حتی به تبعیت از همسر و سایر موارد

 ی)به مدارك بالاتر و پایین تر از شرایط اعلام شده در شرایط احراز رشته های شغلی در هر مرحله از آزمون كه اثبات گرددبه منزله تخلف می باشد و برابر قانون برخورد می گردد .

 3- مواد آزمون

 آزمون دروس عمومی شامل ادبیات فارسی ، ،معارف اسلامی ، زبان انگلیسی ، اطلاعات عمومی ، سیاسی اجتماعی، کامپیوتر و ریاضی به تعداد  90سوال به صورت چهار گزینه ای بدون اعمال نمره منفی و آزمون اختصاصی جهت رشته شغلی متصدی رایانه ، حسابداری ، فوریت های پزشکی و اپراتور115 به تعداد 45 سوال از رشته شغلی با ضریب 2

-  داوطلبان  رشته شغلی نگهبانی و نگهبان سرایدار در صورت  داشتن شرایط شرکت در آزمون نگهبانی (  داشتن حداقل  قد 170 سانتیمتری و بینایی بالای  هفت دهم  ) مجاز به ثبت نام در سایت اینترنتی و شرکت در آزمون می باشند . در غیر اینصورت حتی  در صورت قبولی در آزمون کتبی حذف خواهند شد .


-  متقاضیان رشته شغلی نگهبانی و کارشناس تربیت بدنی علاوه بر آزمون عمومی  در صورتی که ( جزء 3 برابر نفرات برتر آزمون عمومی )  باشند می بایست در آزمون عملی شرکت نمایند .


-  افرادی به آزمون عملی راه می یابند که  جزء 3 برابر تعداد مورد نیاز در رشته محل مورد تقاضا  از بین کسانی که بالاترین نمره عمومی را کسب نمایند بوده  باشند . آزمون عملی شامل موارد چند گانه تست تربیت بدنی با (30نمره ) خواهد بود . امتیاز این آزمون به نمره عمومی اضافه و 5/1 برابر به گزینش معرفی  می گردند .


3-
اعلام نتایج

 الف) نتایج بر اساس مجموع نمرات ( آزمون کتبی  ، عوامل امتیازآور  و در مورد رشته شغلی نگهبانی و کارشناس تربیت بدنی  نمره آزمون عملی ) به میزان 5/1 برابر . پس از  کسر سهمیه 5 درصد ایثار گران و 3 درصد معلولین  اعلام می گردد .در شرایط مساوی در صورتی که آزمون اختصاصی وجود داشته باشد نمره آزمون اختصاصی ملاک می باشد در غیر این صورت ملاک ا نتخاب نظریه هسته گزینش خواهد بود.

 ب )  قراردادبه صورت یك ساله  منعقد  و درصورت وجود شرایطی از قبیل ( دلایل قانونی ، عدم نیاز و یا عدم وجود اعتبار )  و بنابه هردلیلی كه دانشگاه تشخیص دهد با اعلام یكماه قبل قرارداد قابل  فسخ میباشد.

ج) نتایج این آزمون به مدت 6 ماه پس از اعلام نتایج نهایی معتبر و در صورت نیاز از افراد ذخیره و نفرات بعد از ذخیره استفاده می گردد .


 4)ایثارگران

 انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی عمومی  2 نفر از بین متقاضیان مدرک تحصیلی دیپلم و دو نفر نیز از بین متقاضیان مدارک دانشگاهی  از بین ایثارگران واجد شرایط كه در مهلت مقرر ثبت نام نموده باشند انجام خواهد شد.ایثارگران شامل جانبازان – آزادگان-رزمندگان كه حداقل  سابقه 6 ماه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و همسر و فرزندان آنان و نیز خواهران و برادران شهدا  و فرزندان جانبازان کمتر از 25 درصد  و آزادگان زیر یکسال اسارت در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین و مقررات از اولویت قانونی برخوردار میباشند .  ضمنا سهمیه ایثارگران در قالب 25 درصد قبل از آزمون جذب گردیده اند .

 5-ثبت نام فقط از طریق سایت انترنتی  http://www.azmoon-yums.ac.ir یا  از طریق پورتال دانشگاه   به آدرس WWW.YUMS.AC.IR از تاریخ   درج آگهی به مدت 10 روز  از تاریخ 2/9/91   لغایت 11/9/91     انجام میگیرد .

مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام :


تكمیل فرم الكترونیكی درخواست شغل ( فقط یك رشته شغلی) از طریق سایت فوق الذکر


اسكن عكس 3*4


واریز فیش بانكی به مبلغ 150000 ریال به حساب شماره            2138094101008 درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک رفاه شعبه علوم پزشکی یاسوج بنام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  قابل واریز در کلیه شعب بانک رفاه   و اسکن آن                                 


-
زمان و تاریخ برگزاری آزمون :

آزمون راس ساعت30/9 صبح روز جمعه مورخ   17/9/91   در محلی که در کارت ورود به جلسه  اطلاع رسانی میگردد برگزار می گردد.  ( داوطلبان بایست  در برگ درخواست شغل یکی از سه حوزه امتحانی گچساران – یاسوج – دهدشت ) را انتخاب نمایید . پس از تایید نهایی  امکان تغییر حوزه وجود ندارد . ( انتخاب حوزه امتحانی اختیاری است )


داوطلبان ار تاریخ     15 و 16  آذر ماه  میتوانند از طریق سایت  اعلام شده کارت ورود به جلسه خود رادریافت کنند.


 یاداوری

 -         داوطلبان باید تا پایان آخرین روزمهلت ثبت نام مدرك تحصیلی، كارت پایان خدمت(جهت برادران) ، پایان طرح و یا سایر مدارك مورد نیاز را اخذ کرده باشند به مداركی بعد از این تاریخ  اخذ شده باشند ترتیب اثر داده نمیشود .

 -  ملاک فرم  تکمیل شده ثبت نام می باشد و هیچگونه تغییری بعد از ثبت نام و تایید نهایی سیستم حتی در صورت اشتباه سهوی   انجام نخواهد گرفت  .  توصیه می گردد در صورت ثبت نام از طریق کافی نت ها از صحت اطلاعات وارد شده توسط کاربر ی غیر از خود  اطمینان حاصل سپس اجازه پرینت داده شود .

-   72 ساعت بعد از ثبت نام  به سایت مراجعه در صورتی که ثبت نام شما تایید شده باشد کارت ورود به جلسه صادر در غیر اینصورت نسبت به رفع اشکال ارائه شده از طریق سیستم اقدام گردد .


-  با توجه به اینکه ثبت نام الکترونیکی می باشد و بر اساس خود اظهاری شما اقدام می گردد  دقت گردد اطلاعات ثبت شده واقعی بوده  در غیر اینصورت حتی در صورت قبولی کان لم یکن تلقی و مطابق قوانین برخورد می گردد .  شماره تماس ضروری 3337247_0741جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی اعلام می گردد . هر گونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون فقط از طریق سایت دانشگاه می باشد .


 جدول نیازمندی های آزمون


      


« 7 آزمون استخدامی» برای اولین بار در ایران

- اگر به فکر استخدام در ادارات دولتی و شرکت های خصوصی هستید...

- اگر دوست دارید در استخدام از دیگران یک گام جلوتر باشید...

- اگر در تصمیم تان برای استخدام جدی هستید...

-اگر میخواهید در آزمون استخدامی که مد نظرتان است قبول شوید....

-اگر شما قصد شرکت در آزمون استخدامی در ادارت،نهادها،بانک ها،سازمان های دولتی و خصوصی و شرکت های مختلف را در آینده ای نزدیک دارید « 7 آزمون استخدامی»  کمک بزرگی به شما در جهت آشنا شدن نمونه آزمون و سوالات آن خواهد کرد.


 


نظرات شما

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic