• استخدام نیوز

کاربر عزیز،
به وبسایت استخدام نیوز خوش آمدید

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل

    آخرین مهلت:1392/4/6
استخدام نیوز -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحد های تحت پوشش  تعداد 28 نفر مرد  صرفا از بین نیروهای بومی منطقه و دارای مدرک تحصیلی دیپلم  بصورت  قرارداد در رشته  شغلی  نگهبان  از طریق برگزاری آزمون کتبی و گزینش جهت خدمت در واحدهای مربوطه جذب نماید.

ردیف

عنوان رشته شغلی

تعداد مورد نیاز

جنسیت

محل خدمت

شرایط احراز

1نگهبان28مردواحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی زابل  داشتن دیپلم متوسطه و داشتن شرایط اختصاصی بند (3) آگهی


1-شرایط عمومی جذب :
1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی
2/1- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
3/1 – داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت
4/1 – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
5/1- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
6/1 – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شود.
7/1- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی .
8/1- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند .
9/1- الزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 


2-شرایط اختصاصی جذب :
2/1 - داشتن حداکثر 30 سال تمام تا تاریخ آکهی  
 تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
الف – داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ، ( از تاریخ 59/6/31  لغایت 67/5/29 ) بصورت داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان حضور در جبهه و

        همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل .
ب – افراد خانواده معظم شهداء ، مفقود الاثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند ( شامل همسر ، پدر ، مادر ، برادر و خواهر ) تا

      میزان 5 سال .
ج – آزادگـان ، جــانبــازان ، فــرزندان شاهد ، جانبازان 25% و بالاتر و آزادگانی که حداقل یکسال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند .
د – نیروهای شاغلی که درشرکتهای طرف قراردادبا دانشگاه اشتغال دارند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها (صرفا" سوابق خدمتی در شرکتهای که مستقیما" با دانشگاه انعقاد قرارداد داشته اند قابل احتساب می باشد)
هـ - مدت خدمت سربازی .
2/2 - داوطلــبان بــومی مــنطقه ســیستان در صــــورت داشـــتن شــرایط مندرج در آگهی و کسب نمره قبولی از صددرصد اولویت آزمون برخوردارمی باشند .
      - بومی به کسانی اطلاق می شود که محل تولد آنان مناطق سیستان باشد و یا اینکه حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع ( ابتدایی ، راهنمایی و   

        متوسطه ) را در منطقه سیستان گذرانده باشند .
     - فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنان اعم از ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان با محل مورد تقاضا یکی باشد

       نیز بومی تلقی می گردند . افراد فوق الذکر بایستی گواهی لازم مبنی بر تحصیل به انضمام گواهی اشتغال پدر ، مادر در تاریخهای فوق ( زمان تحصیل

       فرزند ) از یگان نیروهای مسلح دریافت و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند .
2/3 - خانواده معظم شهداء و ایثارگران از اولویت های مندرج در قانون برخوردار خواهند بود .
2/4 - بسیجیان فعال با ارائه گواهی مربوطه به شرط دارا بودن شرایط مساوی با سایر داوطلبان غیر ایثارگر در اولویت خواهند بود .
2/5 - فرزندان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی (اعم از شاغل و بازنشسته و فوتی و ...)  در شرایط مساوی از اولویت برخوردارخواهند بود.
2/6 - پرسنل شاغل در شرکت های طرف قرارداد دانشگاه در شرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود.


3-شرایط اختصاصی جذب نیروی نگهبان
3/1 - داشتن مدرک تحصیلی دیپلم 
3/2 - داشتن حداقل قد 170 سانتی متر
3/3 - قبولی در آزمون آمادگی سلامت جسمانی و احراز عدم هرگونه معلولیت جسمی و روانی توسط پزشک عمومی
3/4 - متاهل بودن
3/5 - سپردن تعهد محضری مبنی بر خدمت درعنوان نگهبان  در محل مورد تقاضا به مدت 10 سال
3/6 - محل سکونت فعلی متقاضی با منطقه مورد تقاضا یکی باشد و داشتن سابقه سکونت  10 سال به بالا در منطقه سیستان تا تاریخ آگهی 
3/7 - اخذ تائیدیه سکونت از شورای محل و مرکز بهداشتی درمانی منطقه محل سکونت
3/8 - موفقیت در سیر مراحل جذب و داشتن شرایط عمومی گزینش
تذکر : دارندگان  مدارک تحصیلی بالا تریا پایین تر از دیپلم حق شرکت در آزمون  را ندارند در صورتیکه بعد از پذیرفته شدن و حتی پس از شروع بکار مدرک

         تحصیلی بالاتر یا پایین تر از دیپلم ارائه شود ؛ پذیرفته نخواهد شد و در این موارد دانشگاه مجاز می باشد قرارداد را یکطرفه فسخ نماید. 


4- مدارک مورد نیاز: 
  4/1 - تکمیل فرم درخواست شغل(برای دریافت برگ درخواست شغل اینجا کلیک کنید)
  4/2 - تصویر مدرک تحصیلی دیپلم
  4/3 - تصویر تمام صفحات شناسنامه
  4/4 - تصویر کارت ملی
  4/5 - تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم 
  4/6 - سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ ، پشت نویسی شده (یک قطعه عکس بر روی فرم درخواست شغل الصاق گردد.)
  4/7 - اصل مدارک دال بر بومی بودن ، ایثارگری ، معلولین عادی بسیجیان فعال حسب مورد از مراجع ذیربط
  4/8 -  اخذ تائیدیه مندرج در بند 7/3 شرایط اختصاصی جذب نیروی نگهبان جهت متقاضیان
  4/9 - گواهی پرداخت سابقه حق بیمه برای مدت خدمت غیر رسمی (مربوط به اشتغال در شرکتهای طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی زابل )
4/10 -  رسید بانکی به مبلغ   200/000  ریال به حساب جاری  2178532623004  بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

           نزد بانک ملی شعبه مرکزی زابل قابل  پرداخت در تمام شعب بانک ملی به  عنوان حق شرکت در آزمون جذب نیروی قراردادی.
متقاضیان واجد شرایط بایستی مدارک فوق را به همراه شماره تماس حداکثر تا تاریخ  92/4/6 با پست سفارشی پیشتاز به نشانی زابل – میدان جهاد -

           خیابان شهید باقری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل – کارگزینی ( امور استخدام ) ارسال نمایند . به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از

           مهلت ثبت نام به پست تحویل و یا از هر طریق دیگر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره :داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون  موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت 5 روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل

         مدارک حضورا" به کارگزینی دانشگاه ارائه نمایند . کارگزینی موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر اصل نماید .
- اصل به همراه تصویر مدرک تحصیلی دیپلم
- اصل به همراه تصویر کارت ملی
- اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
- اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم
- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری حسب مورد از مراجع ذیربط
- گواهی عدم سوء پیشینه
تبصره : قبل از صدور حکم قرارداد ، اصالت مدرک تحصیلی و یا سایر مدارک مربوطه از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق

          ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.


5-زمان و محل توزیع کارت :
کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای  چهارشنبه و پنج شنبه مورخ  12/4/92 و 13/4/92   از ساعت  8    الی   15    در محل ستاد مرکزی دانشگاه توزیع خواهد شد.
زمان برگزاری آزمون درروز جمعه  مورخه 92/4/14 خواهد بود  .


6-مواد آزمون شامل :
سئوالات عمومی از قبیل زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی عمومی ، معارف اسلامی ، اطلاعات سیاسی و اجتماعی  می باشد.

7- تذکرات آزمون
 - به مدارک ارسالی توسط دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده

   نخواهد شد.
- مسئولیت ناشـی از عـدم رعــایــت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و

  جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت صدور

  حکم قرارداد ، حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد.
- نظر به اینکه اصل مدارک داوطلبان پس از برگزاری آزمون بررسی می گردد صدور کارت و شرکت در آزمون به منزله تائید مدارک ارسال شده نمی باشد و پس

  از اعلام نتایج اولیه آزمون درچارچوب ضوابط و مقررات و شرایط مندرج درآگهی منتشره اصل مدارک و شرایط احراز افراد مورد بررسی قرارخواهد گرفت .
- پذیرفته شدگان موظفند در مدت زمان اعلام شده از طرف دانشگاه جهت طی مراحل استخدام مراجعه نمایند . در صورت عدم مراجعه در مدت مقرر یا

  انصراف آنان دانشگاه مجاز است نسبت به پذیرش از بین افراد ذخیره اقدام نماید .
- هرگونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه با آدرس www.zbmu.ac.ir خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین

  طریق دریافت خواهند کرد .
- محل خدمت افراد پذیرفته شده توسط دانشگاه تعیین خواهدگردید.
- ذکر شماره تماس متقاضی الزامی می باشد .                                             

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

نظرات شما

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو